Thiết lập htpasswd bảo vệ cho Prometheus

Bài viết này là phần 3 trong 14 phần của serie bài viết Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18

ToiVietBlog - Bài viết này sẽ hướng dẫn các ban thiết lập htpasswd bảo vệ cho Prometheus. Bạn biết đấy, khi truy cập giao diện Prometheus thì không có cửa sổ login/khóa nào cả.

Điều này không an toàn, vì bạn không muốn ai cũng có thể xem thông tin monitor hệ thống. Phải không?

Chúng ta có một giải pháp đó là htpasswd.

Cài đặt và thiết lập htpasswd trên Ubuntu 18

Tiếp tục thì mình vẫn sử dụng chung 1 server Ubuntu 18.04 mà ta đã dùng để cài prometheus, grafana và nginx proxy.

Đầu tiên, vì web server là nginx chứ không phải apache, nên ta cần cài gói apache ultis.

apt install apache2-utils -y

Tiếp theo, ta tạo thư mục chứa file password.

mkdir /etc/nginx/htpasswd

Và sau đó, ta tạo file chứa account dùng để xác thực cho domain prometheus.

htpasswd -c /etc/nginx/htpasswd/prometheus admin

Lệnh trên sẽ tạo ra một tài khoản với username là admin, password bạn sẽ nhập tùy chọn trong lúc tạo.

Thiết lập htpasswd cho nginx virtual host domain

thiet-lap-htpasswd-bao-ve-cho-prometheus Thiết lập htpasswd bảo vệ cho Prometheus
Thiết lập htpasswd bảo vệ cho Prometheus.

Nếu bạn sử dụng nginx proxy cho prometheus thì bây giờ, bạn hãy mở file cấu hình virtual host của prometheus lên.

Tìm đến block / giống như bên dưới.

location / {
...
...
}

Sau đó, bạn thêm vào block / các dòng dưới đây.

auth_basic       "Prometheus";
auth_basic_user_file  /etc/nginx/htpasswd/prometheus;;

Nội dung block sẽ trông như thế này.

location / {
  proxy_pass       http://prometheus.example.com;
  include         /etc/nginx/conf.d/resource/proxypass.inc;
  auth_basic       "Prometheus";
  auth_basic_user_file  /etc/nginx/htpasswd/prometheus;
}

Sau đó, bạn kiểm tra và reload nginx.

nginx -t
service nginx reload

Kết luận

Vậy là bạn đã thiết lập htpasswd thành công cho prometheus. Bây giờ, mỗi khi bạn truy cập giao diện prometheus, bạn sẽ phải nhập username và password mà bạn đã tạo. Điều này giúp cho chỉ bạn (hoặc ai giữ tài khoản) mới có thể truy cập được giao diện của prometheus.

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Thiết lập nginx proxy cho prometheus và grafanaPhần tiếp theo: Cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18 »»
0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
 1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
 2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
 3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
 4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
 5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments