Tag: wordpress

Cách thay đổi email admin WordPress như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để thay đổi email admin trong WordPress. Tại sao cần phải thay đổi email admin? Thứ nhất bạn cần biết rằng email admin rất quan trọng trong một website WordPress. Địa chỉ email này