Tag: vmware

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn monitor VMware với Prometheus vmware_exporter. Việc sử dụng VMware tại các công ty là khá phổ biến. Vì vậy, việc monitor hạ tầng VMware cũng là điều cần thiết. Lưu ý: mình thực hiện trên vcenter chứ không thực hiện trên 1 host riêng lẻ. Điều đầu tiên,