Tag: prometheus

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn monitor VMware với Prometheus vmware_exporter. Việc sử dụng VMware tại các công ty là khá phổ biến. Vì vậy, việc monitor hạ tầng VMware cũng là điều cần thiết. Lưu ý: mình thực hiện trên vcenter chứ không thực hiện trên 1 host riêng lẻ. Điều đầu tiên,

Bài này chúng ta sẽ monitor windows server với prometheus wmi_exporter. Với linux server, bạn có thể đọc bài viết sau của mình. Recommended Reading: Monitor linux server với Prometheus node exporter Cài đặt wmi_exporter trên windows server Vẫn là đầu tiên, bạn cần kiểm tra phiên bản sẽ cài đặt tại link này. Phiên bản

Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Alertmanager và thiết lập cảnh báo Prometheus. Alertmanager là gì? Nếu bạn chưa biết về Alertmanager thì nó là một thành phần không thể thiếu khi sử dụng Prometheus. Alertmanager sẽ xử lý các cảnh báo gửi từ ứng dụng client như là

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18. Có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn sử dụng blackbox exporter để monitor website, ssl,.. Tuy nhiên thì các bài viết đó quá dài, nên mình sẽ tách việc cài đặt blackbox exporter ra riêng. Việc