Tag: network

Cài đặt Netbox trên Ubuntu 18. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để cài đặt thành công Netbox. Netbox có thể cài đặt trên cả hệ điều hành Ubuntu 18 và CentOS 7. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt trên Ubuntu 18. Nếu bạn muốn