Tag: migrate gitlab

Migrate Gitlab CE sang máy chủ mới. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc migrate gitlab. Việc migrate máy chủ thường khá ít khi xảy ra, tần suất vài tháng cho đến vài năm, thậm chí là chục năm một lần. Điều này tùy thuộc vào điều kiện cũng như