Tag: hosting

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập truy cập aaPanel thông qua domain. Khi bạn cài đặt xong aaPanel, bạn sẽ truy cập nó thông qua đường dẫn dạng https://192.168.10.10:8888/abcxyz. Điều này thực sự khá bất tiện phải không? Với những bạn không phải dân chuyên công nghệ thì việc