Tag: gitlab

Fix lỗi cannot unblock LDAP blocked users. Đây là một lỗi mà bạn có thể gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống Gitlab. Trong serie, mình có hướng dẫn các bạn xác thực người dùng gitlab qua LDAP. Việc người dùng có thể bị block là điều hoàn toàn có thể. Nguyên nhân

Hướng dẫn update phiên bản Gitlab CE. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để thực hiện việc update phiên bản Gitlab CE. Nếu bạn đã và đang cài đặt máy chủ Gitlab theo serie hướng dẫn này của mình thì việc update cũng sẽ khá đơn giản. Bạn

Migrate Gitlab CE sang máy chủ mới. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc migrate gitlab. Việc migrate máy chủ thường khá ít khi xảy ra, tần suất vài tháng cho đến vài năm, thậm chí là chục năm một lần. Điều này tùy thuộc vào điều kiện cũng như

Thiết lập mail SMTP cho Gitlab CE. Sau khi bạn thiết lập user xác thực bằng LDAP xong, bạn sẽ cần thiết lập hệ thống có thể gửi mail tới user. Thiết lập mail SMTP cho Gitlab CE Về tài liệu thiết lập email cho máy chủ gitlab, bạn có thể xem tại đây. Đầu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab CE trên Ubuntu 18.04. Nếu các bạn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (đặc biệt là dev) thì hẳn không lạ với Gitlab. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng dịch vụ miễn phí mà Gitlab cung cấp thông qua trang web gitlab.com.