Series: Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18

Serie hướng dẫn cài đặt và sử dụng bộ công cụ monitoring Prometheus và Grafana trên hệ điều hành Ubuntu server 18.04.

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18. Có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn sử dụng blackbox exporter để monitor website, ssl,.. Tuy nhiên thì các bài viết đó quá dài, nên mình sẽ tách việc cài đặt blackbox exporter ra riêng. Việc

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn monitor ping host với blackbox exporter. Việc monitor host/website up hoặc down thông qua việc check ping khá hữu ích. Bạn có thể sử dụng ping ICMP để check bất kì dạng host nào: website, server, firewall, switch, camera,… Recommended Reading: Cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên

Ở bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Alertmanager và thiết lập cảnh báo Prometheus. Alertmanager là gì? Nếu bạn chưa biết về Alertmanager thì nó là một thành phần không thể thiếu khi sử dụng Prometheus. Alertmanager sẽ xử lý các cảnh báo gửi từ ứng dụng client như là