Danh sách serie bài viết

Danh mục chứa danh sách các serie bài viết hướng dẫn trên website.

Giới thiệu chung về Docker (4 posts)

Serie bài viết giới thiệu chung, cơ bản về Docker, dành cho những người mới bắt đầu làm quen với Docker.

Cài đặt Gitlab CE trên Ubuntu 18 (9 posts)

Serie hướng dẫn cài đặt Gitlab CE trên hệ điều hành Ubuntu 18.

Cài đặt server mail Zimbra 8.8.15 (4 posts)

Serie hướng dẫn cài đặt server mail ZImbra 8.8.15, đây là một mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay dùng để cài đặt server mail cho công ty/doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18 (14 posts)

Serie hướng dẫn cài đặt và sử dụng bộ công cụ monitoring Prometheus và Grafana trên hệ điều hành Ubuntu server 18.04.