Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn về khái niệm container. Với những bạn đã có kinh nghiệm thì những điều này hoàn toàn có thể bỏ qua. Và mình cũng hy vọng, những bạn có kinh nghiệm hãy ủng hộ cho điều đơn giản. Vì mình hy vọng nó sẽ dễ dàng