Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn monitor ping host với blackbox exporter. Việc monitor host/website up hoặc down thông qua việc check ping khá hữu ích. Bạn có thể sử dụng ping ICMP để check bất kì dạng host nào: website, server, firewall, switch, camera,… Recommended Reading: Cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18. Có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn sử dụng blackbox exporter để monitor website, ssl,.. Tuy nhiên thì các bài viết đó quá dài, nên mình sẽ tách việc cài đặt blackbox exporter ra riêng. Việc

Fix lỗi cannot unblock LDAP blocked users. Đây là một lỗi mà bạn có thể gặp phải trong quá trình vận hành hệ thống Gitlab. Trong serie, mình có hướng dẫn các bạn xác thực người dùng gitlab qua LDAP. Việc người dùng có thể bị block là điều hoàn toàn có thể. Nguyên nhân

Hướng dẫn update phiên bản Gitlab CE. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để thực hiện việc update phiên bản Gitlab CE. Nếu bạn đã và đang cài đặt máy chủ Gitlab theo serie hướng dẫn này của mình thì việc update cũng sẽ khá đơn giản. Bạn

Migrate Gitlab CE sang máy chủ mới. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc migrate gitlab. Việc migrate máy chủ thường khá ít khi xảy ra, tần suất vài tháng cho đến vài năm, thậm chí là chục năm một lần. Điều này tùy thuộc vào điều kiện cũng như