Monitor Bind9 DNS với Prometheus bind_exporter

Bài viết này là phần 14 trong 14 phần của serie bài viết Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18

ToiVietBlog - Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn monitor Bind9 DNS với Prometheus bind_exporter.

Trên Linux thì chắc hẳn bạn đã biết và quen với dịch vụ dns bind9. Thông thường các công ty, data center đều sẽ có hệ thống dns nội bộ.

Và là dịch vụ cung cấp cho toàn hệ thống, bạn cũng cần phải monitor nó chứ. Hệ thống demo của mình sử dụng Ubuntu server 18.04 LTS.

Cài đặt bind_exporter

Việc cài đặt bind_exporter trên Ubuntu 18.04 khá đơn giản. Ubuntu đã hỗ trợ sẵn gói cài đặt, gói này được build từ repository của Digital Ocean.

Các bước thực hiện dưới đây, bạn thực hiện nó trên các server DNS nhé.

Trước tiên, bạn cần tạo user system có tên prometheus. Vì dịch vụ bind_exporter sẽ sử dụng user này.

groupadd --system prometheus
grep prometheus /etc/group
useradd -s /sbin/nologin -r -g prometheus prometheus

Tiếp theo, bạn gõ lệnh dưới để cài đặt exporter.

apt install prometheus-bind-exporter -y
Để exporter có thể thu thập được thông tin từ dịch vụ bind9 dns, bạn cần thiết lập dưới đây.

Mở file config local.

nano /etc/bind/named.conf.local

Thêm nội dung dưới vào cuối file.

statistics-channels {
 inet 127.0.0.1 port 8053 allow { 127.0.0.1; };
};

Sau đó bạn reload dịch vụ bind9 và khởi động dịch vụ bind exporter.

service bind9 reload
service prometheus-bind-exporter restart

Tới đây thì phần cài đặt đã xong.

Thiết lập prometheus cho bind_exporter

Bây giờ, bạn login vào server prometheus, thực hiện thiết lập cho bind_exporter.

nano /etc/promtheus/prometheus.yml

Copy nội dung dưới vào cuối file. Bạn thay các ip server trong nội dung dưới với ip/hostname server thực tế của bạn nhé.

 - job_name: 'bind_exporter'
  scrape_interval: 15s
  metrics_path: '/metrics'
  static_configs:
  - targets:
   - ip-server-dns01:9119
   - ip-server-dns02:9119

Bạn lưu ý là cần mở port 9119 giữa server prometheus và các server dns nhé.

Sau đó bạn reload lại dịch vụ prometheus.

systemctl reload prometheus

Thiết lập dashboard Grafana cho Bind9 DNS

Trong readme github của bind_exporter cũng đã đề cập đến dashboard grafana có ID là 12309.

Dashboard này làm khá hoàn chỉnh và làm cho exporter này. Nên bạn có thể yên tâm import nó mà không gặp lỗi gì.

monitor-bind9-dns-voi-prometheus-bind_exporter Monitor Bind9 DNS với Prometheus bind_exporter
Giao diện monitor bind9 dns với prometheus bind_exporter.

Kết luận

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện xong việc cài đặt và thiết lập monitor bind9 dns với prometheus bind_exporter. Kết quả bạn đạt được là một giao diện trực quan như hình ở trên.

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Monitor VMware với Prometheus vmware_exporter
0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
 1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
 2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
 3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
 4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
 5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments