Category: Linux

Chuyên mục chia sẻ các hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn sử dụng và sửa lỗi liên quan đến các hệ thống Linux.

Thiết lập mail SMTP cho Gitlab CE. Sau khi bạn thiết lập user xác thực bằng LDAP xong, bạn sẽ cần thiết lập hệ thống có thể gửi mail tới user. Thiết lập mail SMTP cho Gitlab CE Về tài liệu thiết lập email cho máy chủ gitlab, bạn có thể xem tại đây. Đầu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab CE trên Ubuntu 18.04. Nếu các bạn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin (đặc biệt là dev) thì hẳn không lạ với Gitlab. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng dịch vụ miễn phí mà Gitlab cung cấp thông qua trang web gitlab.com.

Cài đặt Netbox trên Ubuntu 18. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để cài đặt thành công Netbox. Netbox có thể cài đặt trên cả hệ điều hành Ubuntu 18 và CentOS 7. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt trên Ubuntu 18. Nếu bạn muốn