Category: Prometheus

Chuyên mục chia sẻ các hướng dẫn cài đặt, sử dụng, thủ thuật liên quan đến công cụ monitor Prometheus & Grafana.

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18. Có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn sử dụng blackbox exporter để monitor website, ssl,.. Tuy nhiên thì các bài viết đó quá dài, nên mình sẽ tách việc cài đặt blackbox exporter ra riêng. Việc