Category: Hosting

Chuyên mục chia sẻ các hướng dẫn sử dụng, các cài đặt, thao tác vận hành liên quan đến các hệ thống hosting panel.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập truy cập aaPanel thông qua domain. Khi bạn cài đặt xong aaPanel, bạn sẽ truy cập nó thông qua đường dẫn dạng https://192.168.10.10:8888/abcxyz. Điều này thực sự khá bất tiện phải không? Với những bạn không phải dân chuyên công nghệ thì việc