Category: Ansible

Chuyên mục chia sẻ các hướng dẫn sử dụng, thủ thuật liên quan đến công cụ automation Ansible.

Máy chủ snowflake là gì? Trong bài viết này, mình sẽ nói với các bạn về một thuật ngữ khá thú vị “Snowflake”. Vậy thì, các máy chủ snowflake là máy chủ gì? Máy chủ snowflake là gì? Snowflake – dịch ra là bông tuyết, theo ngữ cảnh thông thường thì bạn có thể hình