Category: Cloud

Chuyên mục chia sẻ các hướng dẫn sử dụng, các cài đặt, thao tác vận hành hệ thống trên môi trường public cloud.

Tài liệu luyện thi AWS SysOps Associate. Bài viết này mình cùng chia sẻ với các bạn một số nguồn tài liệu luyện thi chứng chỉ AWS SysOps Associate. AWS SysOps Associate là một trong những chứng chỉ được yêu thích hiện nay được cung cấp bởi AWS. Thời điểm hiện tại (2021) thì lĩnh