Chính sách bản quyền

Chính sách bản quyền của chúng tôi

Vui lòng đọc nội dung của chính sách bản quyền của chúng tôi và hy vọng bạn sẽ tôn trọng các quy tắc dưới đây.

Các bài viết của ToiVietBlog.com được chia sẻ với các điều khoản có trong Creative Commons Non-Commercial Credentials.

Để tránh những tranh chấp không đáng có, chúng tôi có một vài bổ sung liên quan đến nội dung có bản quyền tại ToiVietBlog.com nếu bạn dự định xuất bản trên một trang web khác.

Quy tắc chia sẻ bài viết

  1. ToiVietBlog.com duy trì toàn bộ nội dung của blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên ToiVietBlog.com cho mục đích thương mại như in ấn, phân phối cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại, nhưng không sửa đổi nội dung, câu để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Tất cả các hành động tái sử dụng phải được quy định rõ ràng cho nguồn bài viết từ ToiVietBlog.com.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng nội dung của trang web này.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in

  • Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong thương hiệu phổ biến của blog như Banner, Logo được sử dụng độc quyền tại ToiVietBlog.com.

Tuân thủ các quy tắc này dựa trên thiện chí lẫn nhau, không có sự bảo vệ của bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào, vì vậy việc tuân thủ các quy tắc này là một cách tôn trọng ToiVietBlog.com.


Sửa đổi lần cuối: 26-04-2020

Người sửa: Phạm Trung Dũng