Cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18

Bài viết này là phần 4 trong 14 phần của serie bài viết Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18

ToiVietBlog - Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18. Có rất nhiều bài viết hướng dẫn các bạn sử dụng blackbox exporter để monitor website, ssl,.. Tuy nhiên thì các bài viết đó quá dài, nên mình sẽ tách việc cài đặt blackbox exporter ra riêng.

Việc sử dụng blackbox exporter như thế nào, sử dụng dashboard grafana nào thì mình sẽ hướng dẫn trong các bài tiếp theo.

Blackbox exporter là gì?

Đầu tiên thì khi bạn đã đọc về prometheus, bạn biết răng prometheus sử dụng cơ chế pull (lấy về). Trong khi các công cụ khác như zabbix chẳng hạn, sử dụng cơ chế push (đẩy đi) thông qua agent. Thế thì pull và push ở đây là pull cái gì, push cái gì. Chính là đẩy hoặc lấy về các metric thông tin về hệ thống cần giám sát. Ví dụ: ram, đĩa, cpu, uptime,…

Và thông qua cơ chế pull, prometheus sử dụng các exporter. Các exporter sẽ chạy và gọi tới các target endpoint để lấy dữ liệu về. Và việc của prometheus là thông qua các exporter này để lấy và lưu dữ liệu vào database.

Vậy thì, Blackbox exporter là gì? Nó là một chương trình exporter cho phép gọi tới các endpoint thông qua các giao thức HTTP, HTTPS, DNS, TCP và ICMP.

Điều này cũng có nghĩa bạn có thể sử dụng nó để monitor các endpoint bất kì, có sử dụng một trong các giao thức trên.

Cài đặt Blackbox exporter trên Ubuntu 18

cai-dat-prometheus-blackbox-exporter-tren-ubuntu-18 Cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18
Cài đặt Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18.

Để xác định phiên bản mới nhất của blackbox exporter, bạn truy cập link này.

Phiên bản mới nhất hiện tại là v0.17.0.

Ta tải và giải nén gói cài đặt.

wget https://github.com/prometheus/blackbox_exporter/releases/download/v0.17.0/blackbox_exporter-0.17.0.linux-amd64.tar.gz
tar xvzf blackbox_exporter-0.17.0.linux-amd64.tar.gz && rm -f blackbox_exporter-0.17.0.linux-amd64.tar.gz
cd blackbox_exporter-0.17.0.linux-amd64

Chuyển file thực thi binary vào thư mục local.

mv blackbox_exporter /usr/local/bin

Tạo thư mục config cho blackbox exporter.

mkdir -p /etc/blackbox
mv blackbox.yml /etc/blackbox

Tạo user blackbox và gán quyền sở hữu thư mục config.

useradd -rs /bin/false blackbox
chown blackbox:blackbox /usr/local/bin/blackbox_exporter
chown -R blackbox:blackbox /etc/blackbox/*

Cuối cùng ta tạo file dịch vụ systemd cho blackbox exporter.

nano /etc/systemd/system/blackbox.service

Copy nội dung dưới đây vào file.

[Unit]
Description=Blackbox Exporter Service
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=blackbox
Group=blackbox
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
ExecStart=/usr/local/bin/blackbox_exporter \
--config.file=/etc/blackbox/blackbox.yml \
--web.listen-address=":9115"

SyslogIdentifier=blackbox
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Reload dịch vụ daemon, kích hoạt và khởi động dịch vụ blackbox exporter.

systemctl daemon-reload
systemctl enable blackbox.service
systemctl start blackbox.service

Bây giờ, để kiểm tra dịch vụ đã chạy chưa, bạn gõ lệnh dưới.

systemctl status backbox

Kết luận

Bài viết này đã hướng dẫn các bạn từng bước để cài đặt thành công Prometheus Blackbox exporter trên Ubuntu 18. Trong các bài viết tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng exporter này như thế nào.

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Thiết lập htpasswd bảo vệ cho PrometheusPhần tiếp theo: Monitor ping host với blackbox exporter »»
0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
  1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
  2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
  3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
  4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
  5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments