Cài đặt NTP và DNS cho server mail Zimbra

Bài viết này là phần 2 trong 4 phần của serie bài viết Cài đặt server mail Zimbra 8.8.15

ToiVietBlog - Trong bài viết trước, bạn đã chuẩn bị xong một server để cài đặt Zimbra. Bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt NTP và DNS cho máy chủ mail.

Cài đặt và thiết lập dịch vụ NTP cho server mail Zimbra

Có một dịch vụ mà rất nhiều người thường bỏ qua khi cài đặt đó là NTP. Mặc dù khi cài đặt OS CentOS 7 thì nó sẽ hỏi bạn chọn time zone cho máy chủ.

Tuy nhiên, khi chọn time zone khi cài đặt OS không phải lúc nào cũng hoạt động đúng như bạn mong muốn.

Bạn gõ lệnh dưới đây để cài đặt gói NTP.

[[email protected] ~]# yum install ntp -y

Tiếp theo, bạn kích hoạt và khởi động dịch vụ NTP.

[[email protected] ~]# systemctl enable ntpd && systemctl start ntpd

Bây giờ bạn có thể kiểm tra xem dịch vụ đã hoạt động hay chưa với lệnh dưới đây.

[email protected] ~]# ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
*time.vng.vn   133.243.238.164 2 u 718 1024 377  12.599  0.500  1.271

Cài đặt và thiết lập DNS cho server mail Zimbra

Tôi đã gặp khá nhiều lỗi khi cài đặt Zimbra, hầu hết đều liên quan đến vấn đề DNS.

Trong Zimbra, nó có một thành phần tên là Zimbra-DNSCache. Gói thành phần này sẽ cài đặt DNS local trên máy chủ MTA. Điều này giúp cho truy vấn DNS ra internet được nhanh hơn.

Tuy nhiên, khi chúng ta cài đặt Zimbra single server, MTA cũng nằm trên đó. Bởi vì vậy, khi cài Zimbra thì chúng ta cần phải cài đặt DNS server và nó sẽ nằm ngay trên server Zimbra.

cai-dat-ntp-va-dns-cho-server-mail-zimbra Cài đặt NTP và DNS cho server mail Zimbra
Cài đặt dịch vụ DNS cho máy chủ mail Zimbra.

Bạn gõ lệnh dưới để cài đặt DNS.

[email protected] ~]# yum install bind bind-utils -y

Cấu hình /etc/named.conf

Tiếp theo, bạn chỉnh sửa tập tin /etc/named.conf như dưới đây.

//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// See the BIND Administrator's Reference Manual (ARM) for details about the
// configuration located in /usr/share/doc/bind-{version}/Bv9ARM.html
options {
	listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.100.10; };
	listen-on-v6 port 53 { ::1; };
	directory 	"/var/named";
	dump-file 	"/var/named/data/cache_dump.db";
	statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
	memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
	recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
	secroots-file  "/var/named/data/named.secroots";
	allow-query   { localhost; 192.168.100.10; };
	/* 
	 - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
	 - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable 
	  recursion. 
	 - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access 
	  control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
	  cause your server to become part of large scale DNS amplification 
	  attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
	  reduce such attack surface 
	*/
	recursion yes;
	dnssec-enable yes;
	dnssec-validation yes;
	/* Path to ISC DLV key */
	bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";
	managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
	pid-file "/run/named/named.pid";
	session-keyfile "/run/named/session.key";
	forwarders { 8.8.8.8; };
};
logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};
zone "." IN {
	type hint;
	file "named.ca";
};
zone "toivietblog.com" {
	type master;
	file "toivietblog.com.zone";
};
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

Vui lòng để ý đến các dòng sau trong file /etc/named.conf.

 • listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.100.10; }; : bạn thêm địa chỉ IP của máy chủ mail vào dòng này.
 • allow-query     { localhost; 192.168.100.10; }; : thêm địa chỉ IP của máy chủ mail vào dòng này.
 • forwarders { 8.8.8.8; }; : thêm dòng này vào cuối block options.
 • Bạn thêm zone cho domain của bạn.
zone "toivietblog.com" {
	type master;
	file "toivietblog.com.zone";
};

Tạo tập tin domain zone

Bây giờ, bạn tạo tập tin zone cho domain của bạn, sử dụng lệnh dưới.

[[email protected] ~]# nano /var/named/toivietblog.com.zone

Sau đó, bạn thêm nội dung sau vào tập tin và lưu lại. Lưu ý rằng bạn cần thay đổi các thông tin cho phù hợp với máy chủ và domain của bạn.

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL  86400
@    IN   SOA   ns1.toivietblog.com. root.toivietblog.com. (
		10118	 ; Serial
		604800  ; Refresh
		86400   ; Retry
		2419200  ; Expire
		604800 ) ; Negative Cache TTL
;
; name servers - NS records
@    IN   NS   ns1.toivietblog.com.
@        MX	10  mail.toivietblog.com.
; name servers - A records
ns1	IN	A	192.168.100.10
mail	IN	A	192.168.100.10

Khởi động dịch vụ DNS và kiểm tra bản ghi

Bạn sử dụng lệnh dưới đây để kích hoạt và khởi động dịch DNS.

[[email protected] ~]# systemctl enable named && systemctl start named

Bây giờ, bạn có thể kiểm tra việc phân giải bản ghi DNS bằng 2 lệnh dưới đây.

[[email protected] ~]# dig -t A mail.toivietblog.com
[[email protected] ~]# dig -t MX toivietblog.com

Hoặc với lệnh này.

[[email protected] ~]# dig toivietblog any

Kết luận

Trong bài viết này thì mình đã hướng dẫn bạn cài đặt 2 dịch vụ pre-install cho máy chủ mail Zimbra. Mặc dù 2 dịch vụ không trực tiếp cung cấp dịch vụ mail nhưng lại có ảnh hưởng trực tiếp tới dịch vụ mail. Với NTP thì có thể gây ra lỗi sai giờ gửi-nhận mail. Với DNS thì có thể gây ra lỗi không thể gửi-nhận mail do sai domain. Vì vậy, bạn hãy làm đúng các bước này nhé.

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Chuẩn bị cài đặt server mail Zimbra 8.8.15Phần tiếp theo: Cài đặt server mail Zimbra trên CentOS 7 »»
0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 3 - Trung bình: 5]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
 1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
 2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
 3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
 4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
 5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments