Cách xóa target cũ trong database Prometheus

Bài viết này là phần 10 trong 14 phần của serie bài viết Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18

ToiVietBlog - Bài này mình sẽ hướng dẫn cách xóa target cũ trong database Prometheus. Trong quá trình sử dụng Prometheus để monitor hệ thống của bạn thì hệ thống có thể thay đổi.

Ví dụ như server đổi địa chỉ IP, domain cần monitor không còn sử dụng,..

Những lúc như thế, database vẫn sẽ load dữ liệu cũ của các target không còn tồn tại này. Vậy làm sao để xóa các target cũ này khỏi database?

Enable API admin

Đầu tiên thì bạn cần phải enable API admin trong Prometheus. Nếu không thì bạn có thể gặp phải lỗi kiểu như sau (hoặc một lỗi nào đó tương tự):

{"status":"error","errorType":"unavailable","error":"Admin APIs disabled"}

Để enable API cho admin, bạn mở file systemd của prometheus lên.

nano /etc/systemd/system/prometheus.service

Thêm tham số dưới đây vào phần ExecStart:

--web.enable-admin-api

Nội dung file sẽ như dưới:

[Unit]
Description=Prometheus systemd service unit
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=prometheus
Group=prometheus
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
--storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus \
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries \
--web.listen-address=0.0.0.0:9090 \
--storage.tsdb.retention.time=60d \
--web.enable-admin-api

SyslogIdentifier=prometheus
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sau đó, bạn reload daemon và restart dịch vụ prometheus.

systemctl daemon-reload
systemctl restart prometheus

Xóa target cũ trong database Prometheus

cach-xoa-target-cu-trong-database-prometheus Cách xóa target cũ trong database Prometheus
Xóa target cũ trong database Prometheus.

Để xóa một target cũ trong database của prometheus, bạn sử dụng cú pháp sau:

curl -X POST -g 'http://localhost:9090/api/v2/admin/tsdb/delete_series?match[]={instance="target-name"}'

Ví dụ mình muốn xóa target monitor là check ping 8.8.8.8.

curl -X POST -g 'http://localhost:9090/api/v2/admin/tsdb/delete_series?match[]={instance="8.8.8.8"}'

Khi bạn chạy lệnh trên, nếu cửa sổ terminal không trả về màn hình bất kì gì cả thì nghĩa là bạn xóa thành công.

Kết luận

Đây chỉ là một thao tác nhỏ, nhưng lại rất hữu ích khi bạn làm việc với prometheus. Hy vọng bài viết giúp ích cho bạn, hãy theo dõi các bài viết tiếp theo nhé.

 

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Cách tạo Telegram Bot và get chat IDPhần tiếp theo: Monitor linux server với Prometheus node exporter »»
0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
  1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
  2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
  3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
  4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
  5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments