Cách thay đổi email admin WordPress

ToiVietBlog - Cách thay đổi email admin WordPress như thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để thay đổi email admin trong WordPress.

Tại sao cần phải thay đổi email admin?

Thứ nhất bạn cần biết rằng email admin rất quan trọng trong một website WordPress. Địa chỉ email này có 2 nhiệm vụ cơ bản sau:

 • Nhận thông báo từ website, ví dụ như các thông báo bảo mật, thông báo cập nhật.
 • Dùng để khôi phục mật khẩu trong trường hợp quản trị viên quên mật khẩu.

Vậy thì tại sao lại cần phải thay đổi email admin? Có thể có nhiều lý do khác nhau nhưng phổ biến như:

 • Địa chỉ email cũ không còn sử dụng được nữa.
 • Email admin là email cá nhân của nhân viên và người đó hiện đã nghỉ việc, cần phải thay đổi.
 • Email admin là email của lập trình viên – người viết ra website. Hiện có khá nhiều công ty/tổ chức thuê các công ty khác để làm website. Và khi lập trình viên làm website thì họ thường sử dụng email cá nhân của mình và giữ nguyên như vậy khi bàn giao cho khách hàng.

Cách thay đổi email admin WordPress

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để thay đổi email admin.

Thay đổi email admin WordPress thông qua trang thiết lập

Cách này đơn giản nhất trong 3 cách. Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên là website của bạn phải thiết lập sẵn chức năng gửi mail, ví dụ như Gmail hay Yahoo mail. Bạn có thể sử dụng plugin WP Mail SMTP để thiết lập chế độ gửi mail cho website.

Việc thay đổi email sẽ thực hiện trong 2 mục:

 • Trong General settings của website.
 • Trong Profile của user admin.

Để thay đổi email admin trong General settings. Bạn truy cập menu Settings -> chọn General.

Sau đó bạn chọn dòng Administration Email Address như hình dưới. Bạn nhập địa chỉ email mới vào và lưu lại.

cach-thay-doi-email-admin-wordpress-01 Cách thay đổi email admin Wordpress
Thay đổi email admin WordPress trong general setting.

Sau bước này, website WordPress của bạn sẽ gửi một email xác nhận tới địa chỉ email mới mà bạn vừa nhập ở trên. Bạn cần xác nhận email đó thì việc thay đổi địa chỉ email trong General settings mới hoàn thành.

Tiếp theo, để thay đổi mail trong Profile của user admin. Bạn chọn menu Users -> chọn All Users. Sau đó bạn chọn user admin và bấm Edit.

cach-thay-doi-email-admin-wordpress-03 Cách thay đổi email admin Wordpress
Edit user admin WordPress.

Tại phần Contact Info -> Email. Bạn nhập địa chỉ email mới vào và lưu lại.

cach-thay-doi-email-admin-wordpress-02 Cách thay đổi email admin Wordpress
Thay đổi email của user admin WordPress.

Sau khi lưu lại xong thì một email xác nhận cũng sẽ được gửi tới địa chỉ email mới của bạn. Bạn cũng cần phải xác nhận email đó để hoàn thành việc thay đổi email cho tài khoản admin.

Thay đổi email admin WordPress thông qua phpMyAdmin

Tùy vào hosting mà bạn đang sử dụng, bạn hãy tìm tới menu phpMyAdmin trong panel và mở nó lên.

Đầu tiên, bạn sẽ tìm bảng wp_options như trong hình dưới và chọn Edit tại dòng admin_email.

cach-thay-doi-email-admin-wordpress-04 Cách thay đổi email admin Wordpress
Thay đổi email admin WordPress thông qua phpMyAdmin.

Khi bạn bấm Edit, cửa sổ mới hiện ra và bạn nhập địa chỉ email mới vào như hình dưới.

cach-thay-doi-email-admin-wordpress-05 Cách thay đổi email admin Wordpress
Nhập địa chỉ email mới cho phần admin_email.

Bạn nhớ kéo xuống dưới cùng cửa sổ và bấm nút Go để lưu lại kết quả vừa chỉnh sửa.

Tiếp theo, bạn chọn bảng wp_users để thay đổi email cho user admin. Cũng tương tự ở trên, tại bảng wp_users, bạn chọn tài khoản admin và bấm nút Edit.

cach-thay-doi-email-admin-wordpress-06 Cách thay đổi email admin Wordpress
Edit email cho user admin WordPress.

Sau đó, tại cửa sổ edit, bạn nhập địa chỉ email mới cho trường user_email như hình dưới.

cach-thay-doi-email-admin-wordpress-07 Cách thay đổi email admin Wordpress
Nhập email mới cho user admin WordPress.

Và cũng như ở bước trước, bạn kéo xuống cuối cửa sổ và bấm nút Go để lưu lại email vừa thay đổi.

Thay đổi email admin WordPress bằng lệnh SQL

Thay đổi bằng lệnh SQL có thể sử dụng đối với các bạn đang sử dụng hosting VPS mà không có phpMyAdmin cho website. Hoặc vì một lý do nào đó các bạn không thể truy cập vào trang quản trị WordPress và cũng không thể truy cập vào phpMyAdmin.

Đầu tiên, bạn ssh vào vps và gõ lệnh sau để vào cli MySQL (hoặc MariaDB).

$ mysql -u dbuser -p'dbpass'

Bạn thay giá trị:

 • dbuser: thay bằng user database đang sử dụng cho website.
 • dbpass: thay bằng password database đang sử dụng cho website.

Sau đó, bạn chọn database của website. Lưu ý thay wordpress bằng tên database thực tế của bạn.

MariaDB [(none)]> use wordpress;

Tiếp theo, bạn xem dữ liêu về email admin của website hiện tại bằng lệnh dưới.

MariaDB [wordpress]> select * from wp_options where option_id = 6;

Kết quả sẽ giống như dưới đây.

+-----------+-------------+----------------------+----------+
| option_id | option_name | option_value | autoload |
+-----------+-------------+----------------------+----------+
| 6 | admin_email | [email protected] | yes |
+-----------+-------------+----------------------+----------+
1 row in set (0.000 sec)

Giờ ta sẽ update lại địa chỉ email admin trong bảng wp_options ở trên với lệnh dưới. Bạn thay [email protected] thành email mới mà bạn muốn thay đổi.

MariaDB [wordpress]> update wp_options set option_value = '[email protected]' where option_id = 6;

Bây giờ ta sẽ tiếp tục cập nhật địa chỉ email cho tài khoản user admin. Trước hết, bạn sử dụng lệnh dưới để liệt kê toàn bộ user admin hiện có trong database.

MariaDB [wordpress]> select * from wp_users;
+--------+---------------------------------+------------------------------------+---------------------------------+-------------------------+--------------------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------------+
| ID | user_login | user_pass | user_nicename | user_email | user_url | user_registered | user_activation_key | user_status | display_name |
+--------+---------------------------------+------------------------------------+---------------------------------+-------------------------+--------------------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------------+
| 1 | admin | $P$BNWjnJQCw63FfjxFoGklGyNm14y7wH | admin | [email protected] | https://toivietblog.com | 2021-08-19 11:10:19 | | 0 | Phạm Trung Dũng |
| 2 | editor | $P$BkfVYh7ISAQo6gSI86hvkCVPEzUJ1j | editor | [email protected] | https://toivietblog.com | 2021-08-19 11:14:19 | | 0 | Editor |
+--------+---------------------------------+------------------------------------+---------------------------------+-------------------------+--------------------------+---------------------+---------------------+-------------+--------------------+
2 rows in set (0.001 sec)

Bạn cần xác định ID của user admin mà bạn cần cập nhật, ví dụ trong bài viết này, user admin sẽ có ID là 1.

Giờ bạn sẽ cập nhật email của tài khoản user admin với lệnh dưới đây.

MariaDB [wordpress]> update wp_users set user_email = '[email protected]' where ID = 1;

Kết luận

Trong bài viết này, mình đã hướng dẫn các bạn 3 cách để có thể thay đổi email admin WordPress. Bạn có sử dụng 1 trong 3 cách này để thay đổi email admin website của bạn. Bạn lưu ý rằng cần thay đổi thông tin tài khoản và thông tin database cho phù hợp với thực tế sử dụng của bạn.

0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
 1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
 2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
 3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
 4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
 5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments