Cách tạo Telegram Bot và get chat ID

Bài viết này là phần 9 trong 14 phần của serie bài viết Cài đặt Prometheus và Grafana trên Ubuntu 18

ToiVietBlog - Bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Telegram Bot và get chat ID. Bạn viết này nhằm phục vụ cho việc bạn thiết lập Alertmanager Telegram bot.

Lưu ý: mọi thao tác bạn thực hiện trên Telegram web.

Cách tạo Telegram Bot

Để tạo mới một bot, đầu tiên, tại ô search bạn gõ tìm BotFather.

cach-tao-telegram-bot-va-get-chat-id-01 Cách tạo Telegram Bot và get chat ID
Tìm BotFather trong Telegram và tạo telegram bot.

Tại cửa sổ chat với BotFather, bạn gõ:

/start

Tiếp theo bạn gõ:

/newbot

Tiếp theo, bạn sẽ đặt tên cho bot của bạn. Ví dụ: alertmanagerBot. Bạn gõ:

alertmanagerBot

Sau đó, bạn cần đặt username cho bot của bạn. Username sẽ kết thúc với từ _bot. Bạn gõ:

alertmanagerBot_bot

Sau bước này, BotFather sẽ gửi cho bạn một token có dạng như dưới đây.

xxxxxxxxxx:t4HhZjSk9LznjPkFPw4b6cZL8XQ9ETNALZr

Bạn cần lưu nó lại để sử dụng cho file /etc/telegrambot/config.yaml (nội dung trong bài viết mình link ở đầu bài).

Tìm user ID trong Telegram

Giờ bạn cần tìm user ID trong Telegram của bạn. Mục đích thì bước sau bạn sẽ rõ.

Tại ô search, bạn gõ tìm userinfobot.

cach-tao-telegram-bot-va-get-chat-id-02 Cách tạo Telegram Bot và get chat ID
Tìm userinfobot trong Telegram.

Tại cửa sổ chat với userinfobot, bạn gõ:

/start

Userinfobot sẽ gửi lại thông tin cho bạn giống như dưới. Dãy xxxxxxxxxx chính là số user ID của bạn.

Id: xxxxxxxxxx
First: ToiVietBlog
Last: dotCom

Cách get chat ID trong Telegram

Đây là phần quan trọng thứ 2, ngoài Token mà bạn đã có ở trên. Bạn sẽ cần đến chat ID để alertmanager có thể gửi alert qua telegram bot.

Để lấy được chat ID, bạn tạo mới 1 room bất kì và thêm bot của bạn. Lưu ý là bạn thêm bot mà bạn đã tạo ở trên vào room. Ở ví dụ, mình sẽ thêm bot có tên alertmanagerBot.

Bây giờ trong room chat mà bạn vừa tạo. Bạn gõ lệnh có cú pháp như sau:

/user-ID @botusername

Ví dụ:

/xxxxxxxxxx @alertmanagerBot_bot

Bot sẽ gửi lại cho bạn 1 tin nhắn có nội dung như sau:

Chat id is '-yyyyyyyyy'

Bây giờ, bạn có thể sử dụng chat ID này trong file /etc/alertmanager/alertmanager.yml.

Kết luận

Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn từng bước để có thể tạo bot trong Telegram và lấy chat ID. Với token của bot và chat ID, bạn có thể cấu hình cho alertmanager gửi tin nhắn cảnh báo tới room Telegram cho bạn. Chúc bạn thành công.

Tiếp tục đọc serie bài viết«« Phần trước: Alertmanager gửi cảnh báo với Telegram botPhần tiếp theo: Cách xóa target cũ trong database Prometheus »»
0 0 votes
Article Rating
Nhấn vào đây để đánh giá bài này!
[Tổng: 0 - Trung bình: 0]

If you appreciate what we share in this blog, you can support us by:
  1. Stay connected to: Facebook | Twitter | Google Plus | YouTube
  2. Subscribe email to recieve new posts from us: Sign up now.
  3. Start your own blog with SSD VPS - Free Let's Encrypt SSL ($2.5/month).
  4. Become a Supporter - Make a contribution via PayPal.
  5. Support us by purchasing Ribbon Lite Child theme being using on this website.

We are thankful for your support.

«« »»
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments